Súčasnosť

PINGPONGOVÝ TURNAJ V TVAROŽNEJ (VÝSLEDKY)

Dňa 3.3.2013 sa v obci Tvarožná konal pingpongový turnaj, ktorý organizovala obec Tvarožná spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.
Hralo sa v troch kategóriách a to : žiaci, dorast a dospelí.

V kategórii žiaci súťažilo – 5 účastníkov.
Víťazmi sa stali :
1. miesto – Leo URBAN
2. miesto – Adam PIRHALA
3. miesto – Sebastián FUKSA

V kategórii dorast súťažilo – 5 účastníkov.
Víťazmi sa stali :
1 miesto – Marek PÁLFY
2. miesto – Martin ŠČURKA
3. miesto – Martin ZIBURA

V kategórii dospelí súťažilo – 20 účastníkov.
Víťazmi sa stali :
1. miesto – Marián PIRHALA
2. miesto – Marek HORNÍK
3. miesto – Igor DOMARATZKÝ