Kultúra

Prvý ročník novoročného stolnotenisového turnaja v Tvarožnej

Obecný úrad v Tvarožnej zorganizoval v sobotu 7.1.2012 prvý ročník novoročného stolnotenisového turnaja. Turnaj sa konal v zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii:
- Žiaci – 4 súťažiaci
- Dorast – 5 súťažiaci
- Dospelí – 12 súťažiacich
Starostka obce Tvarožná Ing. Dagmar Mathiová odovzdala víťazom vecné ceny.
Ostatné fotografie sú v galérií.