DokumentyNARIADENIA OBCE

typ názov
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ A ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 10/2011 o prevádzkovom poriadku - pohrebiska - verejný cintorín
VZN 3/2018 - o určení miesta a času zápisu detí do 1.r. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tvarožná
VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠK so sídlom na území obce Tvarožná
VZN 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvarožná
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN o obecnej kanalizácii
VZN o verejnom poriadku
VZN o trhovom mieste
VZN o školskom obvode
VZN o vylepovaní
VZN o odpadochVOĽBY A REFERENDUM

typ názov
Voľby prezidenta SR 2019 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2019 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - pdf
Voľby prezidenta SR 2019 - informácia pre voliča
Voľby prezidenta SR 2019 - email adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2019 - email adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
Komunálne voľby 2018 - výsledky volieb
Voľby do VÚC - 4.11.2017 - výsledky
Voľby do NR SR - 5.3.2016 - výsledky
Komunálne voľby - 15.11.2014 - výsledky
Referendum - 7.2.2015 - výsledkyEVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

typ názov
Oznámenie o zrušení TP - Simona Dlugošová
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyOBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

typ názov
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ - 5.12.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 12.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ - 5.12.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 10.10.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 10.10.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 31.8.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 13.6.2018
Pozvánka na zasadanie OZ - 13.6.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.3.2018
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 23.8.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 16.7.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.6.2017
Zápisnica zo zasadania OZ - 14.12.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 17.8.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.6.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.3.2016
Zápisnica zo zasadania OZ - 9.12.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 2.9.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 3.6.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 27.4.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 4.3.2015
Zápisnica zo zasadania OZ - 15.12.2014
Zápisnica zo zasadania OZ - 1.12.2014SAMOSTATNE HOSPODARIACI ROĽNÍCI

typ názov
SHR - informácia k vybaveniu osvedčenia
SHR - žiadosť o vydanie osvedčenia
SHR - žiadosť o zrušenie osvedčeniaFARSKÉ OZNAMY

typ názov
Farské oznamy 18.2.2019 -24.2.2019
Farské oznamy 11.2.2019 -17.2.2019
Farské oznamy 4.2.2019 -10.2.2019
Farské oznamy 28.1.2019 - 3.2.2019
Farské oznamy 21.1.2019 -27.1.2019
Farské oznamy 14.1.2019 -20.1.2019
Farské oznamy 7.1.2018 -13.1.2018
Farské oznamy 31.12.2018 -6.1.2019DOKUMENTY OBCE

typ názov
Nájom pôdy - tabuľky - príloha č. 3
Nájom pôdy - tabuľky - príloha č. 2
Nájom pôdy - tabuľky - príloha č. 1
Verejná vyhláška-pre nájomcov pôdy-informácia
Oznam pre obhospodarovateľov lesov malých výmer
Registrácia chovu ošípaných
Návrh rozpočtu obce Tvarožná na roky 2019-2021
Príloha č. 1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Systém nakladania s odpadom
Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Príloha č. 1 k Záverečného účtu
Rozpočet 2017-2019
Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Tvarožná
Záverečný účet obce Tvarožná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2016-2018
Výročná správa obce za rok 2014
Príloha č.2 k záverečnému účtu
Príloha č.1 k záverečnému účtu
Záverečný účet obce 2014
Rozpočet obce Tvarožná na roky 2015-2017VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

typ názov
Rekonštrukcia detského ihriska pozostáva z výmeny dreveného domčeka so šmýkačkou za nový, pridanie prvkov: váhadlová hojdačka, pyramída a lanovková dráha. Je solufinancovaný z Úradu vlády SR.
Rekonštrukcia detského ihriska v centre obce TvarožnáZVEREJNENIE ODPREDAJA, PRENÁJMU A ZÁMENY MAJETKU OBCE

typ názov