Aktuality

  Nakladanie s odpadom rok 2018
V časti hlavného menu "Dokumenty" v skupine s názvom "Odpady" je zverejnené množstvo vyvezeného a vyseparovaného odpadu za rok 2018 z obce Tvarožná.

  Obmedzenie prívodu vody dňa 22.5.2019
PVPS, a.s. Poprad oznamuje občanom, že dňa 22.5.2019 sa bude odstraňovať porucha na prívodnom potrubí Sp. Bystré a z

  Prerušenie distribúcie elektriny 6. a 7. jún 2019
Vsl. distribučná a.s. Košice oznamuje občanom , že dňa :
- 6. júna 2019 v čase od 7:40 do 17:00

  Výberové konanie
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tvarožná.

  Výberové konanie
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Tvarožná

  Predaj a prenájom pozemkov
Zverejnenie predaja a prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce

Projekt z oblasti prevencie kriminality - „Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Tvarožná“
Na projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 10000,- €

<< < 1 2 > >>