Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny 6. a 7. jún 2019

Vsl. distribučná a.s. Košice oznamuje občanom , že dňa :
- 6. júna 2019 v čase od 7:40 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti obce - súpisné čísla 113,164-165,171,174-175,200, 52-54, 59,62,183,178 a parc.č. 1150/4,688/11
- 7. júna 2019 v čase od 7:40 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti obce - súpisné čísla 164 a 171