Aktuality

Festival -750. rokov 1.písomnej zmienky o obci Tvarožná a Ruskinovce

Oslavy boli umocnené prítomnosťou zástupcov z družobnej obce Terzolas, pod vedením vicestarostky obce. Prizvaní boli aj bývalí učitelia ZŠ a MŠ, kňazi, predstavitelia samosprávy, okresu a poslanci PSK. Slávnosť sa začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Mateja v Tvarožnej a pokračovala v areáli oddychu. Veľká vďaka patrí miestnym remeselníkom : kováč – Jozef Pikovský s manželkou Miladou železo ako sa kulo kedysi. Manželia Zombekovci Štefánia a Štefánia tkali na krosnách. Pani Agnesa Sabadšágová tkala na ráme a ukázala, ako jednoducho sa dá recyklovať staré šatstvo. Súrodenci - Lenka, Ján a Marek Vargovci predviedli šikovnosť svojich rúk v drevorezbe a kovovýrobe. Včelár Milan Pirhala s manželkou Luciou ukázali, koľko umu a trpezlivosti je potrebné pri chove včiel V parku bol inštalovaný vonkajší plener: sochár pán Školník tesal motorovou pílou sochu sovy z jedľového klátu, ktorá ostala v parku na podstavci ako pamiatka na oslavu. Inštalovali boli tabule o histórii obcí Tvarožná a Ruskinovce. V roku 2018 si aj Ruskinovce pripomenuli 1. písomnú zmienku o obci, čo sme sa dozvedeli až v priebehu príprav osláv. Dali sme dorobiť pamiatkové predmety aj s logom Ruskinovce a pozvali sme aj vysťahovaných občanov tejto obce a ich potomkov.Tabule boli neskôr presťahované do Ruskinoviec, kde boli raritou pre cyklistov. Na oslavách vystúpili: žiaci ZŠ a MŠ Tvarožná, folklórny súbor Goralik z Kežmarku, spevácka skupina Zvonárka z Ľubice a Božanka s Jakubcom z Bratislavy. Podával sa guláš a pečená klobása. Škoda, že ich vystúpenie narušilo zlé počasie. Ale vydržali a patrí im za to vďaka. V nedeľu 1.7.2018 bol po omši spoločný obed na sále obecného úradu, kde sa stretli všetci zástupcovia pôsobiaci v obecnej samospráve v minulosti aj teraz, pozvaní hostia z Ruskinoviec, Talianska a iní. Po obede bola konferencia, kde bola predstavená jej prekladateľom z Latinčiny – Jánom Endroodym historická listina hovoriaca o 1. písomnej zmienke. Boli to krásne a vydarené oslavy. Poďakovanie patrí všetkým, pripravujúcim i zúčastneným.