Aktuality

Výkup papiera

Dňa 12.10.2017 /t.j. štvrtok/ v čase od 17,10 - 17,40 hod. sa pred obecným úradom v Tvarožnej uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky aj kartón. Ďalej vykupujú prepálený kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť, alebo hygienické potreby.