Aktuality

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 2019

Termín vakcinácie líšok proti besnote je od 7.10.2019 do 20.10.2019. Vakcinácia sa bude pokladať letecky vo forme toboliek čiernohnedej farby guľatého alebo hranatého tvaru.. Pri bežnom zaobchádzaní je pre človeka neškodná, ale určité nebezpečenstvo predstavuje priamy kontakt so sliznicou nosa, oči a  úst. V prípade kontaktu so sliznicou je potrebné vyhľadať lekára. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné dôkladne umyť ruky mydlom.
Preto prosíme občanov a hlavne deti, aby sa vakcíny nedotýkali, nezbierali a nevodili do lesa psov.