Aktuality

Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa a povinnosti chovateľov

V časti dokumenty obce sa nachádzajú pokyny pre chovateľov hosp. zvierat už od 1 kusa.