Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny 1. augusta 2019

Vsl. distribučná,  a.s. Košice oznamuje občanom časti obce Štopergas konkrétne tieto súpisné čísla - 52-54,59,62,113,183,164,165,171,174,175,178,189,200, par.č. 688/11, 1150/4, že dňa 1.8.2019 v čase od 7,40 - 17,30 hod. bude v tejto časti obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a údržby distribučnej  sústavy.