Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Kežmarok

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje dňa 14.júna os 15:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Kežmarok. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: zakladať a udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, krov a stromov. Vlastníci lesov sú povinní: zabezpečiť hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť dostatočné množstvo protipožiarneho náradia, udržiavať existujúce prejazdovém cesty, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou.