Aktuality

Projekt z oblasti prevencie kriminality - „Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Tvarožná“
Na projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 10000,- €

Festival -750. rokov 1.písomnej zmienky o obci Tvarožná a Ruskinovce
Projekt sa realizoval v termíne 28.06.2018 – 2.7.2018.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Realizácia projektu: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II
V júli 2018 sa začali stavebné práce na projekte: Regenerácia centra obce Tvarožná - II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II. Predpokladané ukončenie projektu september 2018