Aktuality

  Výzva na predkladanie ponúk
V časti Menu Dokumenty, pod položkou " Verejné obstarávanie " je zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky na práce „Kamerový systém v obci Tvarožná“ v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov