Samospráva


Adresa úradu:
Obec Tvarožná  č. 27
059 71 p. Ľubica

Telefón:
+421 52 468 12 08

E-mail:  obectvarozna@ocu.sk 


  Na tejto adrese nášho webového sídla  zverejňujeme dokumenty v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov:

http://tvarozna.obecny-portal.sk
 


 


 

Starostka obce:  Ing. Dagmar MATHIOVÁ

Zástupca starostu:  Miroslav ZAKOPJAN

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

Valent HORNÍK
Ján HOROBA
Juraj KELLNER
Peter MADEJA
Marcela ŠUGAREKOVÁ
Miroslav ZAKOPJAN
Radoslav ZAKOPJAN 

 


 

     Úradné hodiny:   

 

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
12:30 - 17:00
12:30 - 15:00 

 

Obecný úrad